About Us

who we are

หากคุณต้องการนั่งลงและพูดคุยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน SMOK ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกแบรนด์ที่ผลิตออกมาหลายรุ่น แต่ละรุ่นเหล่านี้ตอบสนองรสนิยมของผู้สูบบุหรี่ได้เป็นอย่างดี อะไหล่และอุปกรณ์สูบน้ำต่างๆหาซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นแบรนด์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นยี่ห้อบุหรี่ไฟฟ้าที่มีปัญหาในการใช้งานน้อยมาก ด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสูง ผลิตภัณฑ์ Vapcell ได้รับการรับรองระดับโลกที่สำคัญทั้งหมด เช่น CE, UL, FCC , RoHS MSDS, Un38.3, CE, FCC, PSE การประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทั่วโลกโดย ping An Insurance Group

Our Founder Team

ธมน เหล่าอรุณ

ธมน เหล่าอรุณ

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

บดินทร์ ปรีชาวงศ์

บดินทร์ ปรีชาวงศ์

หัวหน้าทีม Administrator

นันทิชา อินทรประสิทธิ์

นันทิชา อินทรประสิทธิ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

สุพิชฌาย์ สันติสุข

สุพิชฌาย์ สันติสุข

ผู้ร่วมทีม Administrator

ศุภิสรา คมมาก

ศุภิสรา คมมาก

ผู้ร่วมทีม Administrator

ภาสกร วัฒนศักดิ์สกุล

ภาสกร วัฒนศักดิ์สกุล

หัวหน้าทีม Accountant

เสกข์ สิริปัจทรัพย์

เสกข์ สิริปัจทรัพย์

สมาชิกในทีม Accountant

ธารมิกา พงษ์วิโรจน์

ธารมิกา พงษ์วิโรจน์

สมาชิกในทีม Accountant

กาญจน์ จิรวาณิชย์

กาญจน์ จิรวาณิชย์

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

ณัฐดนัย ปรีดาอัครกุล

ณัฐดนัย ปรีดาอัครกุล

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

กรรณสิกา พันธ์ภูผา

กรรณสิกา พันธ์ภูผา

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

ญาตา เรืองรังสรรค์

ญาตา เรืองรังสรรค์

หัวหน้าทีม Content Creating

ปาริยา ธรรมภักดิ์

ปาริยา ธรรมภักดิ์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

นภัสสร คุ้มวงศ์

นภัสสร คุ้มวงศ์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ชุติมา ศรีสดุดี

ชุติมา ศรีสดุดี

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

ธนพัต อินทรประสิทธิ์

ธนพัต อินทรประสิทธิ์

หัวหน้าทีม Digital Marketing

รสนันท์ เจริญวัฒนา

รสนันท์ เจริญวัฒนา

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

อัญชิสา แสนสุวรรณวงศ์

อัญชิสา แสนสุวรรณวงศ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

สุรเชษฐ์ โพธิ์สำราญ

สุรเชษฐ์ โพธิ์สำราญ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing